Na stezku společnými silami


Spojí-li se láska k přírodě a pracovití lidé, dějí se zázraky! Stezku nikdo nefinancuje a sama se nepostaví, takže je to na nás, aktivních občanech. Dáme síly dohromady a za dva březnové víkendy vybudujeme místo, které nám může sloužit po generace. Kromě dobrého pocitu na tebe čeká vůně dřeva, lesa a opékání buřtů. Zkrátka den, na který budeš ještě dlouho vzpomínat s úsměvem na tváři.

Kdy se vrhneme do práce?

#prvnívíkend 16. a 17. 3.  

#druhývíkend 23. a 24. 3. 

Jak se mohu na projektu podílet?

Organizační tým

Ačkoli se náš tým stále rozrůstá, práce je pořád víc než dost. Je potřeba komunikovat s dobrovolníky, plánovat jednotlivé úseky a koordinovat práce v terénu. Pokud tě projekt opravdu zaujal, vstup do jeho samotného srdce. 

Úpravy terénu

Bude to krásné a bude toho dost! Je potřeba vzít do ruky krumpáče a lopaty a tu nějaký svah seseknout, tu zase trochu přidat. Každý však podle svých možností. Tato činnost je snad ze všech nejdůležitější, skrze ní nám stezka fyzicky začne vznikat před očima. 

Prosekávání dřevin

Musíme v některých místech prořezat náletové dřeviny, popadané stromy a hustá křoviska. Pokud máš pilu a víš, jak s ní zacházet, budeš pro nás nepostradatelný. Nemusíš, ale jen řezat, bude potřeba také postavit jednu malou lávku, která překlene strouhu v rokli.

Poskytnutí materiálu a nářadí

Nejlépe ať si každý dobrovolník vezme své vlastní náčiní. Pokud ale doma máš více lopat, krumpáčů či pil, za jejich poskytnutí bychom byli vděční. V tomto ohledu určitě lepší více, než méně.

Logistika

Na místo budeme muset dopravit mnoho nářadí, materiálu a dalších potřebných věcí. Příjezdová komunikace je nahoře nad roklí a právě díky ní, autem tam dovezeme cokoliv. Jen ty auta sehnat.

Pomocný prapor :)

Prestože se necítíš na žádné fyzicky náročné práce, stále pro tebe bude místo. V první řadě je v lesích mnoho odpadků, které je potřeba sesbírat. Popřípadě pomoc při přípravě občerstvení určitě všichni ocení.

Popis realizace

  • 1: POZEMKY

Po zvážení mnoha různých tras jsme se rozhodli, že nejlepší variantou bude vést stezku podél celé délky rokle. V tento okamžik bylo nutné zaměřit se na majetkové uspořádání v lokalitě. Za tímto účelem jsme projekt postupně koordinovali se všemi aktéry - městem Kralupy, obcí Nelahozeves a rodinou Lobkowiczů. Časem se nám podařilo domluvit se i s panem Krumpholcem, který svolil, že skrz jeho pozemky může tato stezka procházet. Za jeho ochotu mu tímto děkujeme!

  • 2: PŘÍPRAVY A DISKUZE

Návrhy na stezku stále nejsou finálně určeny, je zde velký prostor pro diskuzi a jsme otevřeni novým nápadům. Oceníme také odbornost a zkušenosti v dané oblasti - víš, jak budovat stezky? rozumíš přírodě a krajině? dokážeš koordinovat podobné akce? - určitě se k nám přidej do organizačního týmu! Předem budeme muset vyznačit, kudy přesně povede trasa, připravit nářadí, rozeslat informace dobrovolníkům, ...

  • 3: KOORDINACE A KOPÁČCTVÍ

Vzhledem k velikosti lokality a rozmanitosti aktivit, které se bude potřeba na místě věnovat, se rozdělíme do několika pracovních skupin. V některých případech budeme muset přihlížet i na zkušenosti a jistou odbornost - například prořezy budou převážně v rukou dobrovolných hasičů. Pokud není práce s lopatou či pilou nic pro tebe, najde se i mnoho jiných činností - konkrétní seznam aktivit nalezneš níže na této stránce.

  • 4: GULÁŠ A ŠPEKÁČKY

Na každý den o realizačních víkendech budeme mít sraz v Kralupech i Nelahozevsi (více v sekci harmonogram). K rokli dorazíme kolem 9. hodiny a rozdělíme se do pracovních skupin. Kolem poledne nás čeká společný oběd nad roklí na paloučku - hezky zálesácky můžeš očekávat klasiky jsou špekáčky na ohni, guláš atd. O detailech pak budeme informovat vždy předem, aby každý věděl, na co se daný den může těšit. Samozřejmě se vybavte vodou a svačinami. Budeme končit v odpoledních hodinách, ať jsme připraveni na následující den.

Jakým aktivitám se můžeš během realizace věnovat?

  • TERÉNNÍ ÚPRAVY

Bez toho to jednoduše nepůjde. Musíme vzít do rukou lopaty a krumpáče a terén upravit, tak aby se po stezce dalo bezpečně projít. Tato aktivitu se týká především samotné rokle, protože právě tam budeme muset pracovat s poměrně strmými svahy. Hranu pěšiny budeme průběžně zpevňovat dřevem z polomů a prořezů, aby se nesesouvala. 

S sebou: nářadí (krumpáč, lopata, rýč, hrábě, zahradní lopatka), zahradní kolečko, pracovní rukavice, pevné boty, pracovní oblečení, palice/kladivo

foto: Stezky z Lásky

  • PROŘEZY

Cílem je odstranit veškeré náletové hlohy a polomy, které brání v průchodu po stezce. Dalším oříškem budou hustě porostlé liány a šípkové keře v horní části rokle. Tento úsek je v současné době zcela neprostupný. Dřevo a větve, které nevyužijeme pro zpevnění svahů, zpracujeme ve štěpkovači a štěpky následně použijeme na povrch pěšiny. 

S sebou: pila (elektrická/motorová/ruční), zahradnické nůžky, křovinořez, pracovní rukavice

foto: Stezky z Lásky

  • ÚKLID ODPADKŮ

Bohužel za dlouhé roky, kdy jedinými návštěvníky na této trase byli bezdomovci, je rokle s přilehlými lesy plná odpadků. Rozhodně tomu nepřidává fakt, že právě sem je sváděna voda ze všech okolních polí i ze silnice mezi Kralupami a Nelahozevsí. Stačí, aby párkrát zapršelo, a vše, co lidé odhodí nahoře na kopci, skončí na dně rokle, potažmo až ve Vltavě. Chceme se domluvit s technickými službami na poskytnutí potřebného vybavení a zařízení odvozu. Kromě dobrého oka bude občas potřeba i trocha síly - na místě se nachází například několik matrací. 

S sebou: pytle na odpadky, pracovní rukavice, pevné boty

  • OBČERSTVENÍ

Na oba dva víkendy budeme mít zajištěný obědy pro všechny dobrovolníky. V první řadě bude potřeba pomoci s jeho přípravou. Na místě ho pak budeme muset naservírovat. Zatím počítáme s tím, že bychom měli guláš a špekáčky na ohni. Za každý další nápad budeme rádi. 

Jak na to se svačinou? Pokud máte možnost něco upéct, ostatní dobrovolní váš um určitě ocení. Buchty, bábovky, koláče, ale i zelenina ze zahrádky a další pochutiny se během dne určitě neztratí ...nebo vlastně ztratí :p


Proč má smysl Nelahozeveskou zámeckou stezku budovat?

Zpřístupnění přírody

Krajina v našem okolí zůstává i přes svou krásu často skryta a neobjevena. Stezka nám otevře bránu do přírody Kralupska.

Historický přesah

Navážeme na dávné mapy a nákresy a obnovíme stezku, po které ještě v 19. století kráčeli naši předci.

Propojení regionu

Vytvoříme unikátní propojení mezi Kralupami a Nelahozevsí, které společně s Dvořákovkou otevře nový pěší okruh. 

Občanská společnost

Stezku vybudujeme společnými silami a ukážeme, že nám na našem domově záleží a chceme o něj pečovat.

Zatraktivnění lokality

Probudíme potenciál Kralupska na uvítání více návštěvníku a ukážeme světu, jaká krásná místa tu máme. 

Impuls do budoucna

Vybudujeme komunitu aktivních lidí a otevřeme příležitosti pro budoucí projekty rozvíjející náš region.